Browsing articles tagged with " ρέικι"

Ολιστική Θεραπευτική

 

Του Ιωάννη Σιταρά
Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων

Στη δημιουργία υπάρχουν νόμοι που διέπουν την ελεύθερη ροή της Ενέργειας ζωής διαμέσου του σώματος της ψυχής και του πνεύματος. Αυτοί οι οικουμενικοί νόμοι είναι σαν τους φυσικούς νόμους που η επιστήμη έχει ανακαλύψει. Η Ορφική παράδοση τους ονομάζει δημιουργούς νόμους του Θεού ή νοητικούς νόμους.
Τα ζώα και τα φυτά δεν έχουν τη δυνατότητα εκλογής στο αν θα υποταχθούν σε αυτούς τους νόμους ή όχι. Ζουν ασυνείδητα, εναρμονισμένα με αυτούς τους νόμους κυβερνώμενα μηχανικά από δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες από αυτά.

Αντίθετα εμείς οι άνθρωποι έχουμε την ελεύθερη βούληση να ζήσουμε ή όχι εναρμονισμένοι με αυτούς τους νόμους. Όταν είμαστε εναρμονισμένοι μ’ αυτούς, βιώνουμε υγεία, αρμονία, ευτυχία. Όταν εξ’ αιτίας της άγνοιας και της ελαττωματικότητάς μας τους παραγνωρίζουμε και με τον τρόπο ζωής μας τους καταστρατηγούμε, βιώνουμε ασθένεια, δυσαρμονία και δυστυχία.

Υγεία είναι μια δυναμική κατάσταση στην οποία η Ενέργεια ζωής ρέει ελεύθερα και ανεμπόδιστα μέσα στα διάφορα σώματα του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ελεύθερη και αρμονική ροή Ενέργειας δια μέσου του πνεύματος, της νόησης, της ψυχής, του συναισθηματικού πεδίου, του αιθερικού και του υλικού σώματος. Εάν υπάρχει κάποια ανωμαλία ή μπλοκάρισμα ροής μέσα σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω επίπεδα της ύπαρξής μας, τότε σιγά-σιγά αναπτύσσεται μια αρρώστια που εκδηλώνεται με τα πρώτα δυσάρεστα συμπτώματα.

Κατά συνέπεια ασθένεια είναι το αποτέλεσμα αναστολής ή μπλοκαρίσματος της ροής της Ενέργειας ζωής. Κατά έναν αόρατο τρόπο, οι ασθένειες οφείλονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες αιτιώΜια κατηγορία αιτιών όπου οφείλεται η αναστολή της Ενέργειας ζωής, δηλαδή οι ασθένειες, είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τον έμφυτο χαρακτήρα.

1. Ο έμφυτος χαρακτήρας συνθέτεται από τις ιδιότητες της ζώσης ύλης που είναι:

 • η ερεθιστικότητα, (ικανότητα αντιδράσεως σε κάθε εξωτερικό ερέθισμα)
 • η κίνηση, (αλλιώς καλείται πρωτοπλασμική ροή και είναι η κίνηση ζωής)
 • ο μεταβολισμός, (ταυτίζεται με τη θρέψη, περιλαμβάνει το σύνολο των μεταβολών που γίνονται μέσα στο πρωτόπλασμα, όπως η αποσύνθεση, η απελευθέρωση ενέργειας, η μετατροπή σε θερμότητα, η παραγωγή κινητικής ενέργειας κλπ.)
 • η αναπαραγωγή και
 • η πλαστικότητα, (δηλαδή η προσαρμοστικότητα, η ικανότητα να μεταβάλει την ισορροπία, να συμβιβάζεται, να ελίσσεται, να ανθίσταται κλπ.)

Αυτές τις ιδιότητες εξυπηρετεί ο ανθρώπινος οργανισμός με τα συστήματά του και τα όργανά του και οφείλονται στην Ενέργεια ζωής που ζωοποιεί το υλικό μας σκήνωμα.

Στον έμφυτο χαρακτήρα δηλαδή ανάγεται ο ιδιαίτερος τρόπος των εσωτερικών λειτουργιών και διεργασιών κάθε μορφή ζωής του ανθρώπου (λειτουργία του οργανισμού, δημιουργία και τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων, τρόπος αντίληψης και σκέψης).

Οι παράγοντες που καθορίζουν και επηρεάζουν τις διεργασίες αυτές, οπότε αποτελούν αίτια των ασθενειών είναι:

Α) Οι πλανητικές και κοσμικές επήρειες π.χ. όταν την ώρα που γεννιέται ένας άνθρωπος ο πλανήτης Ουρανός είναι πολύ κοντά στη γη, τότε οι δονήσεις του επηρεάζουν το γενετικό σύστημα του εμβρύου, αποκτώντας έτσι ο άνθρωπος αυτός ευαισθησία στα γενετικά όργανα που ενδεχομένως του δημιουργήσει αργότερα, προβλήματα στη γενετήσιά του δραστηριότητα.

Β) Η κληρονομικότητα και οι προγονικές καταβολές. Δηλαδή το εξελικτικό επίπεδο της φυλής, της χώρας και του τόπου που γεννιέται και μεγαλώνει ο άνθρωπος, καθώς και το ομαδικό πεπρωμένο της κοινωνίας μέσα στην οποία ζει. π.χ

 • η στενή αλληλεπίδραση των ανθρώπων που ζουν κάτω από τις σύγχρονες συνθήκες και ο συνωστισμός των ανθρώπων σε συνοικισμούς και πόλεις.
 • Το έδαφος το οποίο είναι βαθιά εμποτισμένο με τα σπέρματα και τα υπολείμματα που προέρχονται από περασμένες εποχές.
 • Η ψυχική ατμόσφαιρα του χώρου στο οποίο υπάρχουν παγιωμένοι αιθερικοί κόμβοι που δημιουργήθηκαν από ανώμαλες καταστάσεις του παρελθόντος, της κοινωνίας ή της φυλής, ή της οικογένειας. 
 • Οι κόμβοι αυτοί σφραγίζουν το αιθερικό σώμα του ανθρώπου που ενσαρκώνεται, με αποτέλεσμα την αναστολή της αιθερικής ροής και τη γένεση της ασθένειας.Οι υπόλοιπες κατηγορίες αιτιών ανάγονται στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Όσο πιο ποιοτικό καθιστά ο άνθρωπος τον εσωτερικό του κόσμο ή την προσωπικότητά του, τόσο ενεργοποιημένες και εναρμονισμένες καθίστανται οι υποστάσεις του, οπότε τόσο καλύτερος θα είναι και ο βαθμός, η έκταση και η ένταση των ιδιοτήτων της ζώσης ύλης και κατά συνέπεια τόσο ποιο υγιής θα είναι ο ανθρώπινος οργανισμός.
  Η εργασία αυτή της καλλιέργειας και εξέλιξης της προσωπικότητας, χωρίζεται σε τρία στάδια, τα οποία επιδρούν στον ανθρώπινο οργανισμό και προκαλούν ή θεραπεύουν τις οργανικές ανωμαλίες.

Έτσι, η επόμενη κατηγορία αιτιών που οφείλονται οι ασθένειες, είναι οι συνθήκες που δημιουργεί ο άσχημος τρόπος διαβίωσης και οι ψυχολογικές καταστάσεις και αντιλήψεις του ανθρώπου.
Η κατηγορία αυτή ανάγεται στο πρώτο στάδιο εξέλιξης. Αφορά τον άνθρωπο που απορροφά ερεθίσματα από το περιβάλλον χωρίς να τα επεξεργάζεται με την κρίση του και τη λογική του. Οπότε ο άνθρωπος αυτός δομεί μία προσωπικότητα που εξαρτάται καθαρά και μόνο, από το περιβάλλον μέσα στο οποίο κατά καιρούς ζει.
Αυτό σημαίνει ότι είναι ευάλωτος σε κάθε επήρεια, εξωτερικά ερεθίσματα και εμπειρίες, που διαμορφώνουν ολοένα τον εσωτερικό του κόσμο και τον τρόπο ζωής του. Οι εμπειρίες αυτές ποικίλουν ανάλογα με το κοινωνικό περιβάλλον, την ηλικία, την τάξη, το φύλλο, το χρώμα, το θρήσκευμα, το επάγγελμα, την πολιτική ένταξη, τη σωματική και νοητική διαφορά, κλπ. Έτσι, εάν π.χ. αποκτήσουμε μια νοητική ένταση ή αρνητικές σκέψεις και
αρνητικά συναισθήματα (που όπως όλοι μας ξέρουμε πολύ καλά, συνήθως τέτοια μας δημιουργεί η ανεξέλεγκτη επαφή μας με το περιβάλλον), αυτά είναι αρνητικές, καταστρεπτικές και διαλυτικές ενέργειες που θίγουν την ψυχική μορφή ζωής μας και μπορούν να δημιουργήσουν ανωμαλία στη ροή της ζωογόνου Ενέργειας, οπότε μπορεί σαν αποτέλεσμα, να δημιουργηθεί μια ένταση στο νευρικό σύστημα και μια δυσαρμονία στο ενδοκρινικό. Αυτό τελικά θα προκαλέσει κακή λειτουργία στο πεπτικό ή κυκλοφορικό ή ανοσολογικό ή ερειστικό ή αναπνευστικό ή μυϊκό σύστημα.

Ανάποδα τώρα, ο άσχημος τρόπος ζωής μας που και αυτός είναι αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης επαφής μας με το περιβάλλον, ο οποίος συνίσταται από κακή διατροφή, κακή στάση ή έλλειψη άσκησης, μπορεί να είναι υπεύθυνος για την κακή λειτουργία διαφόρων συστημάτων όπως του πεπτικού, μυϊκού ή ερειστικού, τα οποία, στη συνέχεια μπορούν να δημιουργήσουν ανωμαλίες στο νευρικό και ενδοκρινικό. Αυτά τα συστήματα τότε μεταφέρουν αυτή τη διαταραχή στο ψυχικό σώμα και δημιουργούν εμπόδια στην αρμονική ροή της Ενέργειας, οπότε διαταράσσεται η λειτουργία του νου δημιουργώντας νοητικές εντάσεις, αρνητικές σκέψεις και τελικά αρνητική συμπεριφορά.

2. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία αιτιών που αναστέλλουν τη ζωογόνο Ενέργεια, η οποία είναι περισσότερο εμφανή στους ανθρώπους που έχουν αρχίσει να ασχολούνται με την εξέλιξη της προσωπικότητάς τους.

Είναι γνωστό πως ο πραγματικός άνθρωπος είναι ο ανώτερος Εαυτός, το ον που εκπορεύεται από τον ίδιο τον Θεό και ενσαρκώνεται σε άνθρωπο. Το ον αυτό εκφράζεται μέσα από την προσωπικότητα, όταν αυτή είναι αγνή και ισορροπημένη, δηλαδή ικανή να ανταποκριθεί σε ανώτερες πνευματικές επιδιώξεις.

Ο παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται αυτή η ικανότητα της προσωπικότητας είναι οι ιδιότητες της ψυχής και του πνεύματος του ανθρώπου (αίσθος, πίστη, θέληση, ισχύς κλπ.) οι οποίες κατευθύνουν και ελέγχουν την προσωπικότητα. Όταν αυτές οι ιδιότητες δεν λειτουργούν σωστά τότε η προσπάθεια του ανώτερου Εαυτού να εκδηλωθεί καταπιέζει κατά κάποιο τρόπο τη μη ικανή προσωπικότητα, πράγμα που δημιουργεί δυσαρμονία στη ροή της ζωογόνου Ενέργειας.

Με πιο απλά λόγια είναι οι συγκρούσεις του ανώτερου Εαυτού μας με τον κατώτερο εαυτό μας ή τη ζωώδη φύση μας, που βιώνουμε καθημερινά σαν τύψεις συνειδήσεως. Οι συγκρούσεις αυτές είναι υπεύθυνες για έναν σεβαστό αριθμό ασθενειών όπως οι ψυχικές διαταραχές, που συνδέονται κυρίως με κρίσεις απόρριψης, που οδηγούν π.χ. σε μελαγχολίες ή άλλες ψυχικές διαταραχές με τα γνωστά επακόλουθα που προαναφέραμε.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι κίνδυνοι που υπάρχουν σε όσους ασχολούνται με την άσκηση του πνεύματος και της ψυχής χωρίς σύνεση, μέσα από βίαιες τεχνικές και βραχύχρονες μεθόδους.
Υπεύθυνα, για τη μη σωστή λειτουργία των ιδιοτήτων των υποστάσεων του ανθρώπου, είναι τα διάφορα ηθικά και νοητικά βάρη όπως π.χ. προλήψεις, δεισιδαιμονίες, δογματισμοί, κανόνες ήθους, κοινωνικά κατεστημένα κλπ. που εισπράττει ο άνθρωπος από το περιβάλλον.

Στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου, το επόμενο στάδιο αναφέρεται στον άνθρωπο που συναισθάνεται ένα θεμελιώδες καθήκον που έχει απέναντι στην ίδια του την ύπαρξη, το να γνωρίσει τον εαυτό του και τα διάφορα κίνητρα που τον κάνουν να δρα στην υλική ζωή. Ο άνθρωπος του επιπέδου αυτού επεξεργάζεται τα ερεθίσματα που παίρνει με την κρίση του και τη λογική του, δέχεται ότι ταιριάζουν στον χαρακτήρα του και απορρίπτει τα περιττά. Οπότε δομεί μία προσωπικότητα που εξαρτάται καθαρά και μόνο, από το επεξεργασμένο, σύμφωνα με τον ιδιαίτερό του χαρακτήρα, συναισθηματικό και νοητικό του περιεχόμενο.

Στο επίπεδο αυτό εξέλιξης ο άνθρωπος ακολουθώντας κανόνες υγιεινής διατροφής και υγιεινού τρόπου ζωής, κανόνες για καλλιέργεια θετικών συναισθημάτων και σκέψεων και τρόπους για μελέτη και έρευνα των νόμων που διέπουν τη ζωή του, απελευθερώνει την Ενέργεια ζωής, ενεργοποιώντας τους φυσικούς έμφυτους μηχανισμούς άμυνας της προσωπικότητάς του και τους μηχανισμούς αυτοθεραπείας του οργανισμού του, και απαλλάσσεται από οτιδήποτε νοητικά, ηθικά και υλικά βάρη του έχει προσδώσει το περιβάλλον.

Οι ασθένειες που βιώνει ο άνθρωπος του επιπέδου αυτού οφείλονται αφενός, όπως είδαμε, στην ελαττωματικότητα του έμφυτου χαρακτήρα του, και αφετέρου στις διάφορες οργανικές δυσλειτουργίες που δημιουργεί, η αυτοίαση του οργανισμού και η αποβολή των νοητικών και ψυχικών ρύπων (θεραπευτικές κρίσεις).
Παρατηρήστε τον εαυτό σας όταν κάνετε μια απλή αποτοξινωτική δίαιτα. Ανάλογα με τις τοξίνες που αποβάλλονται θα παρουσιάζονται και κάποια οργανικά συμπτώματα π.χ., πονοκέφαλοι, εξανθήματα, κακοδιαθεσίες, νοητικές συγχύσεις κλπ. Μάλιστα γνωρίζοντας αυτό οι γιατροί προσέχουν στις θεραπευτικές αγωγές τους διότι μια απότομη θεραπευτική αγωγή μπορεί να προκαλέσει τέτοια αντίδραση του οργανισμού που μπορεί να επιφέρει ακόμα και τον θάνατο.

Ο άνθρωπος κατέχει μία τεράστια δύναμη ανοσίας, που τον προστατεύει από όλες αυτές τις ασθένειες, που προέρχονται από την επαφή με τους άλλους, από τις ασθένειες που επικρατούν στην ατμόσφαιρα, από τις εν δυνάμει ασθένειες του ίδιου του οργανισμού του, και από τις ασθένειες που κληρονομεί απ’ τους προγόνους του.

Έχουμε λοιπόν επιγραμματικά τα 4 αίτια των ασθενειών:

a)  Πλανητικές επήρειες, κληρονομικότητα και κοινωνικό πεπρωμένο

b)  Αφύσικος τρόπος ζωής

c)  Εξωτερικές αρνητικές επήρειες

d)  Θεραπευτικές κρίσεις

Στη β και γ κατηγορία ο βασικός παράγοντας θεραπείας είναι το ψυχικό σθένος, η θέληση και η πνευματική διαύγεια που πρέπει να αποκτήσουμε ώστε να προστατευθούμε από τις διάφορες αρνητικές επήρειες του περιβάλλοντος και να αλλάξουμε τρόπο ζωής.

Στη δ κατηγορία ο βασικός παράγοντας θεραπείας είναι η ψυχική συμπαράσταση και η αδελφοσύνη που πρέπει να ασκείται μεταξύ των μυημένων που οδεύουν τον δρόμο της εξέλιξης. Δεν είναι τυχαίο που η Χριστιανική θρησκεία θέσπισε την εξομολόγηση.

Η ορθή κατανόηση των κυριαρχικών αυτών αιτιών, θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε την ολιστική θεώρηση της υγείας η οποία, κατά την γνώμη μου, αποδίδεται με τα παρακάτω τρία συμπεράσματα:

 • Οι ασθένειες που βιώνουμε και μας ταλαιπωρούν, δεν οφείλονται στην κακοτυχία μας, αλλά έχουν άρρηκτη σχέση αφενός με την εξέλιξη της προσωπικότητάς μας η οποία εξάλλου είναι και ο σκοπός της ζωής μας, και αφετέρου με την ηθική και πνευματική εξέλιξη της κοινωνίας και κατ’ επέκταση της ανθρωπότητας.
 • Ο εαυτός μας είναι μία ενιαία τρισυπόστατη μονάδα (υλικοψυχικοπνευματική), όπου όταν νοσεί το σώμα, νοσούν όλες οι υποστάσεις μας και είμαστε εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της υγείας μας. Η αποκατάσταση της υγείας μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θέλησή μας.
  Εξάλλου το λέει και η λέξη: Α-σθένεια = έλλειψη σθένους.
 • Η πραγματική θεραπεία μας είναι το αναλλοίωτο για 25 αιώνες αξίωμα που ήταν γραμμένο στην προμετωπίδα του Μαντείου των Δελφών και που επανέλαβε ο Σωκράτης «Άνθρωπε γνώθι σ’ εαυτό».
  Η επιστήμη αντιμετωπίζει τις ασθένειες καταστέλλοντας τα συμπτώματα. Η ολιστική θεραπευτική όμως, αντιμετωπίζει τις ασθένειες με την αυτογνωσία, ωθώντας τον άνθρωπο να ερευνήσει τον εαυτό του, να αναχθεί στα πραγματικά αίτια των ασθενειών του, και με την ισχύ της προσωπικότητά του και την βοήθεια της φύσης (δηλ. των εναλλακτικών μορφών θεραπείας), να τα αναστείλει.

Η ολιστική θεραπευτική λοιπόν, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σαν μία οντότητα ενιαία και αδιαίρετη τόσο ως προς τον εαυτό του, όσο και ως προς το περιβάλλον του.

«Θεραπεύω» στα ελληνικά σημαίνει, υπηρετώ, φροντίζω, περιποιούμαι, ασχολούμαι με ζήλο, καλλιεργώ.
Ο «θεραπευτής» που ασκεί την ολιστική θεραπευτική, δεν ασχολείται μόνο με το επιμέρους σωματικό, ή ψυχολογικό πρόβλημα του πάσχοντος, αλλά είναι έμφαση στην ολιστική αποκατάσταση της υγείας, βοηθά και υποστηρίζει τον πάσχοντα στην προσπάθεια του να αντιληφθεί την αιτία ή τις αιτίες της πάθησης του και να αναλάβει ο ίδιος ο πάσχων την ευθύνη της υγείας του και κατ’ επέκταση της ζωής του.
Ο «θεραπευτής» που ασκεί την ολιστική θεραπευτική συστηματικά με υπομονή και επιμονή εργάζεται με το δικό του σωματικό, συναισθηματικό και νοητικό μηχανισμό σε μία διαρκή διαδικασία υγείας και εναρμόνισης, τόσο με τον εαυτό του, όσο και με το περιβάλλον του.

Η Ρεφλεξολογία, το Σιάτσου μασάζ, ο Βελονισμός, η Ομοιοπαθητική, ο Ηλεκτροβελονισμός, η Ηλεκτρομαγνητική θεραπευτική, η Βιοενεργειακή Θεραπευτική, το Reiki,  η Εσωτερική Θεραπευτική και πάρα πολλές άλλες μέθοδοι είναι εναλλακτικές μορφές θεραπείας που αποτελούν την ολιστική θεραπευτική.
Όλες αυτές οι μέθοδοι είναι συμπληρωματικές, προληπτικές μέθοδοι φυσικής θεραπείας, που σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν ή αντικαθιστούν την ιατρική θεωρία και πρακτική.

Οι Εναλλακτικές θεραπείες δεν είναι μόνο απλές τεχνικές ή «φυσικά χαπάκια» που θα ανακουφίσουν προς στιγμή τα συμπτώματα και τον άνθρωπο από το πρόβλημα του. Απαιτούν από τον θεραπευτή θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εξάσκηση και βαθιά γνώση. Απαιτούν από τον πάσχοντα συνεργασία με τον θεραπευτή, και την ανάληψη της ευθύνης της υγείας του. Είναι επιστήμες που μεταμορφώνουν τόσο τον θεραπευτή όσο και τον πάσχοντα.

Η Βιοενεργειακή και η Πνευματική Θεραπευτική στηρίζονται στο νόμο που λέει ότι, Υγεία είναι μια δυναμική κατάσταση στην οποία η Ενέργεια ζωής ρέει ελεύθερα και ανεμπόδιστα μέσα στα διάφορα σώματα του ανθρώπου.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ελεύθερη και αρμονική ροή Ενέργειας δια μέσου του πνεύματος, της νόησης, της ψυχής, του συναισθηματικού πεδίου, του αιθερικού και του υλικού σώματος.
Οποιαδήποτε ασθένεια η δυσαρμονία τόσο στο υλικό όσο στο ψυχικό και στο πνευματικό σώμα του ανθρώπου, οφείλεται στην αναστολή των ζωογόνων ενεργειών του όντος-ανθρώπου, που έχει σαν αποτέλεσμα την διαταραχή και δυσαρμονία στο αιθερικό σώμα του, το γνωστό με την ονομασία «Αύρα».

Η Ενέργεια Ζωής που ζωοποιεί τον τρισυπόστατο άνθρωπο, ρέει συνεχώς διαμέσου του αιθερικού σώματος. Η συνεχής αυτή ροή, δημιουργεί στο αιθερικό σώμα τα λεγόμενα Ενεργειακά Κέντρα. Ουσιαστικά το αιθερικό σώμα είναι ένα σύνολο αιθερικών καναλιών μέσα από τα οποία ρέουν οι ζωογόνες ενέργειες. Αποτελούν ένα πολύπλοκο και πολύ εκτεταμένο δίκτυο ενεργειών παράλληλο προς το σύστημα των νεύρων του σώματος. Είναι δηλαδή το αιθερικό αντίστοιχο του νευρικού συστήματος και καθορίζει τη φύση και την ποιότητά του. Τα σημεία επαφής των ενεργειακών αυτών καναλιών, αποτελούν τα Ενεργειακά Κέντρα, τα οποία είναι επτά τον αριθμό.
Το ενδοκρινικό σύστημα μαζί με το νευρικό και το κυκλοφορικό, είναι τα κυριότερα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Ελέγχει, 7 μεγάλες περιοχές του φυσικού σώματος. Αποτελεί ένα μεγάλο συνδετικό σύστημα που ρυθμίζει τη λειτουργία των οργάνων και θέτει όλα τα μέρη του φυσικού φορέα σε αμοιβαία σχέση. Ευθύνεται έτσι για την ορθή λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού, προκαλώντας φυσιολογικά και ψυχολογικά αποτελέσματα, καθώς οι 7 ενδοκρινείς αδένες είναι τα όργανα στα οποία εφαρμόζονται και αντανακλώνται, μέσω των επτά Ενεργειακών Κέντρων, οι ζωογόνες ενέργειες των δημιουργών νόμων του Θεού.

Τα 7 αυτά Ενεργειακά Κέντρα που συγκροτούν το Αιθερικό Σώμα του ανθρώπου έχουν ως φυσικό έρεισμα τους 7 ενδοκρινείς αδένες του φυσικού σώματος, τους οποίους ενεργοποιούν και κυβερνούν. Βρίσκονται στην ευθεία της σπονδυλικής στήλης, 2 με 3 εκατοστά έξω από το σώμα.
Υπάρχουν επίσης και 21 δευτερεύοντα ενεργειακά κέντρα που αντιστοιχούν στα διάφορα όργανα του φυσικού σώματος και 49 μικρότερα κέντρα διάσπαρτα στο σώμα. Μέσω των κέντρων αυτών μεταφέρεται η ενέργεια, από τα 7 κύρια κέντρα στα όργανα ζωοποιώντας όλο τον οργανισμό.
Οι αδένες συνδέουν τον άνθρωπο με το αιθερικό σώμα καθώς και με την κυκλοφορία του αίματος, τον φορέα του στοιχείου της ζωής σ’ όλα τα μέρη του σώματος.

Οι εισερχόμενες ενέργειες μετουσιώνονται μέσα στα κέντρα σε δυνάμεις. Αυτό συνεπάγεται μια διαδικασία αυτόματης διαφοροποίησης της αρχικής ενέργειας σε δευτερεύουσες ενέργειες. Ο βαθμός της διαδικασίας της μετουσίωσης, η ισχύς των δυνάμεων που προκύπτουν και η επακόλουθη ακτινοβόλος δραστηριότητα, εξαρτώνται από την έκταση της αναπτύξεως των κέντρων και από την αφυπνισμένη κατάστασή τους.
Οι δυνάμεις που εξέρχονται από το κέντρο δρουν πάνω στο αιθερικό αντίστοιχο ολόκληρου του πολύπλοκου δικτύου των νεύρων που αποτελούν το νευρικό σύστημα.

Όταν λοιπόν από το ενεργειακό κέντρο ρέει αρμονικά η ενέργεια ζωής, το κέντρο δονείται και γίνεται δεκτικό, ακτινοβόλο, επηρεάζοντας τα ενεργειακά κανάλια και κατά συνέπεια τα νεύρα και τους αδένες που βρίσκονται σε άμεση ενεργειακή σχέση. Έτσι εξηγείται γιατί το αιθερικό σώμα των υγιών ανθρώπων είναι λαμπερό.
Αν η ενέργεια που φθάνει στο αιθερικό σώμα δεν ρέει αρμονικά, τότε το κέντρο παραμένει αδρανές, μη αφυπνισμένο, χάνοντας την ακτινοβολία του, με συνέπεια οι αδένες, τα όργανα και τα κύτταρα να χάνουν τον παλμό ζωής του και να συρρικνώνονται. Το αιθερικό σώμα γεμίζει σκούρες περιοχές, ή γίνεται όλο σκιερό, πράγμα που στο φυσικό σώμα εκδηλώνεται με τις ασθένειες ή με τον θάνατο.

Επίσης η ποιοτική λειτουργία των κέντρων, δεν είναι αίτιο μόνο για τις ασθένειες του υλικού μας φορέα, αλλά ευθύνεται και για την αρμονική ζωή και των δύο άλλων μας υποστάσεων, της ψυχικής και της πνευματικής.
Αν οι ενέργειες είναι αρνητικές, καταστρεπτικές, διαλυτικές, δηλαδή αν φιλοξενούμε αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα, τότε τα ενεργειακά κέντρα που θίγονται από τις ενέργειες αυτές, χάνουν τον κραδασμό τους, η ζωογόνος ενέργεια μπλοκάρεται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ψυχικοί κόμβοι, νοητικές συγχύσεις και διαστρεβλωμένες αντιλήψεις, καθώς και ασθένειες.

Έτσι εξηγείται και ο λόγος που οι σωματικές ασθένειες είναι άμεσα
συνυφασμένες με τις ψυχολογικές μας καταστάσεις και με τις αντιλήψεις μας.
Η Βιοενεργειακή και η Πνευματική θεραπευτική επιδιώκουν, με την βοήθεια εσωτερικών τεχνικών δια της αφής ή εξ αποστάσεως, την εξισορρόπηση των Ενεργειακών Κέντρων και την απελευθέρωση των Ενεργειών Ζωής (ηλεκτρομαγνητική, βιοενεργειακή και βιοχημική, ενέργεια του οργανισμού), έτσι ώστε να ρέουν αρμονικά διαμέσου του πνεύματος, της νόησης, της ψυχής, του συναισθηματικού πεδίου, του αιθερικού και του υλικού σώματος.

Η θεραπεία δια της εναρμονίσεως των Ενεργειακών Κέντρων ήταν γνωστή τόσο στους αρχαίους Έλληνες. Η ύπαρξη του Κένταυρου Χείρωνα ως διδασκάλου του Θεού Ασκληπιού, στην ελληνική μυθολογία, υποδηλώνει ότι ήταν κάτοχοι της θεραπευτικής της Αύρας, αφού ετυμολογικά η λέξη «κέντ-αυρος Χείρων», αναλύεται στο «κεντάω την αύρα δια των χειρών».

7o:    ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ το Ορφικό Ωάριο.
Αριστερόστροφο, χρώματος μωβ. Είσοδος ουρανίων επηρειών, πνευματικού φωτός – γνωρίζει το καλό και το κακό – στο επίπεδο αυτό το κακό αντιτίθεται – είναι συνειδητό εν δυνάμει και μπορεί να γίνει υπερσυνείδητο. Μέρος της έδρας διευθύνσεως του σώματος πηγή συνειδήσεως, εξυπηρετεί τη νόηση, πηγή ενέργειας και δύναμης. Φαντάζετα – Συλλογίζεται – Σκέφτεται – Συνδυάζει και ερευνά.
Κέντρο των αρετών Φαντασία- Θέληση – Ισχύ.

6o:    ΜΕΤΩΠΙΚΟ
Δεξιόστροφο, χρώματος μωβ ανοιχτό. Κέντρο της γνώσης και της συνείδησης. Διανομέας πνευματικής ενέργειας. Ευαίσθητο σε επήρειες των οφθαλμών των άλλων ή σημείο που μπορούμε να επηρεάσουμε τους άλλους για καλό ή για κακό.

5o:    ΛΑΡΥΓΓΙΚΟ
Αριστερόστροφο, χρώματος μπλε. Ένα από τα σημεία ανύψωσης ή κατάπτωσης του ανθρώπου. Νοητική δημιουργικότητα, χρησιμοποίηση ενέργειας.

4o:    ΚΑΡΔΙΑΚΟ
Δεξιόστροφο, χρώματος πράσινου. Αγάπη, οικουμενισμός.
Επηρεάζεται από τις αισθήσεις και τα συναισθήματα.
Στο επίπεδο αυτό το καλό εναλλάσσεται με το κακό.

3o:    ΗΛΙΑΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
Αριστερόστροφο, χρώματος κίτρινου. Νευρικό ή ζωικής ενέργειας.
Συμπάθεια – επιθυμίες – ένστικτο αυτοσυντήρησης.

2o:    ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ κέντρο ιερού, κοιλιακό, ή νεφρικής κυκλοφορίας.
Δεξιόστροφο, χρώματος πορτοκαλί. Απόλαυση, σεξ, διαχείριση υλικών αγαθών. Μεταβιβάζει ενέργεια, ζωτικότητα. Δέχεται τις φυσικές δυνάμεις.

1o:    ΡΙΖΑ Ή ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ βάση σπονδυλικής στήλης.
Αριστερόστροφο, χρώματος κόκκινου.
Είσοδος γήινων επηρειών – ένστικτο αναπαραγωγής – επιθυμία για ζωή
– βασική ενέργεια. Στο επίπεδο αυτό το καλό παλεύει με το κακό. Είναι
ασυνείδητο και μπορεί να γίνει υποσυνείδητο. Δέχεται από τα έγκατα της γης τον μαγνητισμό αυτής.

Αιθερικό σώμα και Reiki

Απρ 18, 2015   //   by eliste   //   ΑΡΘΡΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αιθερικό σώμα και Reiki


Αόρατο για τους περισσότερους, το αιθερικό μας σώμα  κρατάει και αποκαλύπτει όλα τα μυστικά της ψυχοσωματικής μας υγείας και του συναισθηματικού μας κόσμου και αποτελεί ένα κανάλι διάγνωσης και θεραπείας.

Μας περιβάλλει σαν ένα κουκούλι και  θα μπορούσαμε να το δούμε, αν είχαμε αυτή την ικανότητα, όπως ορισμένα προικισμένα άτομα. Λένε επίσης ότι είναι ο καθρέφτης των συναισθημάτων, της πνευματικότητας αλλά και της υγείας μας. Και ότι μέσω αυτής μπορούμε να θεραπευτούμε, γιατί το ενεργειακό κομμάτι μας αποτελεί ένα θεραπευτικό πεδίο εξίσου σημαντικό με το φυσικό μας σώμα. Ο λόγος για το αιθερικό σώμα, το πολύχρωμο ενεργειακό «νεφέλωμα» που τυλίγει τον καθένα μας αποτελώντας την μαρτυρία ότι υπάρχει κάτι πέρα από την ύλη επάνω μας.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, με την άνθηση και τον πολλαπλασιασμό των εναλλακτικών θεραπευτικών προσεγγίσεων, άρχισαν να εμφανίζονται διάφορες θεραπείες και τεχνικές που απευθύνονταν στο ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο ή λειτουργούσαν μέσω αυτού. Με βάση το ότι το αιθερικό μας σώμα ήταν ένα είδος ενέργειας, στράφηκαν προς την κατεύθυνση του κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να επηρεαστεί θετικά, μέσω της αντίστοιχης ενέργειας που διοχετευόταν από έναν άλλο άνθρωπο, τον θεραπευτή εν προκειμένω, ή από ενεργειακά φορτισμένα αντικείμενα, όπως οι κρύσταλλοι, ή και από μηχανήματα, ακολουθώντας έτσι μια πιο τεχνολογική κατεύθυνση. Έτσι, προέκυψε μια σειρά από θεραπευτικές μεθόδους, ευλογοφανείς ή όχι, που αποσκοπούν στην εναρμόνιση αυτής του περίφημου αιθερικού σώματος  και την πρόληψη ή την αποσόβηση των προβλημάτων, που η ενεργειακή ανισορροπία του θα μπορούσε να προκαλέσει στον άνθρωπο.

Ισχύει κάτι από αυτά; Κατ’ αρχάς, η ίδια η ύπαρξη του αιθερικού  για όλους εκείνους που δεν έχουν παραψυχική όραση είναι μόνο ζήτημα πεποίθησης, πίστης, αίσθησης. Πραγματικά, όλοι σχεδόν οι άνθρωποι μπορούν με κάποια εξάσκηση να ευαισθητοποιηθούν ως προς το ίδιο τους το αιθερικό  πεδίο αλλά και των άλλων γύρω τους. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η «ενστικτώδης» συμπάθεια ή αντιπάθεια που αισθανόμαστε προς άτομα που βλέπουμε για πρώτη φορά (αλλά και οι πολύ πιο έντονες και «αφιλτράριστες» αντιδράσεις των παιδιών απέναντι σε ορισμένους ανθρώπους) μπορούν να αποδοθούν σε ασυνείδητα μηνύματα, τα οποία λαμβάνουμε σε ενεργειακό επίπεδο.

Ακόμα κι αν δεν έχουμε τη συναίσθηση αυτών των μηνυμάτων, διαβάζουμε, κατά κάποιον τρόπο, την ενέργεια του αιθερικού τους σώματος και μπαίνουμε σε αλληλεπίδραση μαζί τους, που μπορεί να είναι συμβατή ή ασύμβατη με εμάς. Όμως, ο μόνος τρόπος να το περιγράψουμε είναι μέσα από μια άμεση αλλά και ανεξήγητη συμπάθεια ή αντιπάθεια, ένα ευχάριστο ή δυσάρεστο «ψυχανέμισμα».

Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί με επιστημονικά όργανα η ύπαρξη του αιθερικού σώματος,  ίσως όχι ακόμα στο επίπεδο τουλάχιστον που μας περιγράφεται. Οι φωτογραφίες Κίρλιαν δείχνουν ένα ελάχιστο κομμάτι της, μια κατώτερη στιβάδα που σχετίζεται κυρίως με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία παράγεται από τη λειτουργία των κυττάρων σε σύνδεση με άλλα φυσικά φαινόμενα, όπως η υγρασία, η θερμοκρασία, η πίεση και η ηλεκτρική γείωση.

Όσο για τις άλλες σύγχρονες μεθόδους της πιο παραστατικής φωτογράφησης του αιθερικού  και της επακόλουθης ανάλυσής του, οι αμφισβητήσεις είναι πάρα πολλές. Βασισμένες οι περισσότερες στη χρήση του ηλεκτρισμού, ο οποίος διεγείρει κάθε είδους σωματίδιο κάνοντάς το ορατό, και τα τελευταία χρόνια σε προγράμματα κομπιούτερ, οι μέθοδοι απεικόνισης έχουν αμφισβητηθεί από την κλασική ιατρική ως προς το τι αναπαριστούν: ενεργειακά πεδία ή μήπως αντανακλάσεις και παιχνίδια του φωτός κατάλληλα επεξεργασμένα;

Έτσι, βρισκόμαστε και πάλι με τα βασικά. Ναι, φαίνεται να υπάρχουν άτομα προικισμένα με την ικανότητα να βλέπουν το αιθερικό και άλλα, ακόμη πιο ικανά, ώστε να παίρνουν πληροφορίες μέσα από αυτή την ανάγνωση. Πληροφορίες που αφορούν τον ψυχικό κόσμο αλλά και την υγεία κάποιου. Βεβαίως υπάρχουν και τρόποι να επεμβαίνει κανείς θεραπευτικά σε ενεργειακό επίπεδο.

Κι αν μερικοί υποστηρίζουν ότι αυτό οφείλεται στην αυθυποβολή, στην ψυχοσωματική χαλάρωση ή στη βαθιά επικοινωνία με το θεραπευτή, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Άλλωστε, και η ιατρική δυσκολεύεται να ξεδιαλύνει την ψυχολογική παράμετρο στην ασθένεια και την ίαση.

Οι ενεργειακές θεραπείες είναι διάφορων τύπων, αλλά εμείς θα αναφέρουμε εδώ εκείνες που γίνονται χωρίς τη μεσολάβηση συσκευών. Βασίζονται στην ανάγνωση του αιθερικού,  που δεν είναι κατ’ ανάγκη οπτική. Ακόμα και χωρίς να βλέπει ένας θεραπευτής μπορεί να διακρίνει τις ανισορροπίες στην αύρα του ατόμου, είτε ως αίσθηση μέσα από αντιδράσεις στο δικό του σώμα (ζέστη, κρύο, μυρμήγκιασμα) είτε διαισθητικά.

Το Reiki  είναι η πιο γνωστή θεραπεία στο εξωτερικό, τόσο ώστε να χρησιμοποιείται από νοσηλευτές ακόμα και μέσα σε νοσοκομεία ως μέσο ανακούφισης και τόνωσης του οργανισμού. Ανακαλύφθηκε  στην Ιαπωνία το 1922 από τον Mikao Usui  και δεν είναι τίποτα άλλο από ένα θεραπευτικό άγγιγμα, που όμως δεν  περιλαμβάνει καμιά επαφή του θεραπευτή με το σώμα του ατόμου.

Ο θεραπευτή, αφού συγκεντρωθεί με ένα σύντομο διαλογισμό, χρησιμοποιεί τα χέρια του κινώντας τα γύρω από το σώμα για να ανιχνεύσει τις ενεργειακές ανισορροπίες και τα μπλοκαρίσματα. Στη συνέχεια, πάλι με τις κινήσεις των χεριών, ανακατευθύνει την ενέργεια, αλλά και ο ίδιος γίνεται ένα είδος καναλιού μέσα από το οποίο διοχετεύεται στο άτομο η συμπαντική ενέργεια. Τέλος, εξομαλύνει το ενεργειακό πεδίο του σώματος και τη ροή της ενέργειας.

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές αυτού του τύπου της θεραπείας, όπως τα διάφορα είδη healing,  το «reconnection» του δρ. Έρικ Περλ, η εξισορρόπηση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που δημιουργήθηκε από την Πέγκι Φίνιξ Ντίμπρο.

H θεραπεία με το Reiki έχει ενταχθεί από τη δεκαετία του ‘80 σε προγράμματα εκπαίδευσης νοσηλευτών, οι οποίοι το χρησιμοποιούν  συμπληρωματικά με την ιατρική θεραπεία, για να ανακουφίσουν ασθενείς που υποφέρουν από χρόνιους πόνους, αρθρίτιδα, Αλτσχάιμερ και σκλήρυνση κατά πλάκας.

Στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία έχει ενταχθεί σε διάφορα νοσοκομεία ανίατων ασθενειών ως συμπληρωματική θεραπεία. Βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση των βαριάς θεραπείας που δέχονται άτομα με ασθένειες όπως  διάφορες μορφές καρκίνου και  έτσι αποφεύγεται η μακρόχρονη ανάρρωση των ασθενών.

Οι θεραπείες του αιθερικού αποσκοπούν στο να αποκαταστήσουν τις ανισορροπίες του και να επιφέρουν την σωματική, συναισθηματική και πνευματική αρμονία. Τα αποτελέσματά τους ποικίλλουν (εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και από την ψυχολογική δεκτικότητα του ατόμου στο οποίο γίνεται η θεραπεία) και ξεκινούν από μια αίσθηση γαλήνης και ευεξίας, φτάνοντας μέχρι την πνευματική έκσταση και μεταμόρφωση. Οι αλλαγές μπορεί να εμφανίζονται αμέσως ή σε μερικές μέρες και ενισχύονται με τις επαναλαμβανόμενες συνεδρίες. Οι θεραπείες αυτές δεν έχουν παρενέργειες, ούτε αντιβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη θεραπεία μπορεί να ακολουθεί κάποιος.

Υπάρχουν πολλές και ενίοτε αντικρουόμενες περιγραφές για το πώς μοιάζει το αιθερικό,  άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο συγκεκριμένες. Γενικά, επικρατεί η παραδοχή ότι είναι ένα είδος ενεργειακού αβγού που περιβάλλει το σώμα και εκτείνεται πέρα από τα όριά του (το εύρος της εξαρτάται από την κατάσταση και το βαθμό πνευματικότητας του ανθρώπου). Άλλες προσεγγίσεις διακρίνουν ξεχωριστές στιβάδες (συνήθως 7 στον αριθμό, δηλ. τα 7 σώματα του ανθρώπου), ενώ άλλες, όπως οι διδασκαλίες του Καστανέντα, τη βλέπουν σαν ένα κουκούλι από φωτεινά νήματα.

Σύμφωνα με την πιο διαδεδομένη προσέγγιση, πάντως, το αιθερικό αποτελείται από χρωματιστά, φωτεινά και διαρκώς κινούμενα τμήματα, που αλλάζουν ανάλογα με την ψυχική και σωματική κατάσταση του κατόχου της.  Έτσι κι αλλιώς, πρόκειται για μια «εικόνα» που υπάγεται σε μια άλλη διάσταση και δεν μπορεί να αναλυθεί με αντικειμενικές παραμέτρους, εφόσον η σύλληψή της είναι καθαρά διαισθητική.

Γι‘ αυτό, άλλωστε, το τι μπορεί να διακρίνει και να ερμηνεύσει ο κάθε προικισμένος θεραπευτής εξαρτάται από τις δικές του ποιότητες και  ικανότητες.

Πως εφαρμόζεται το ρέικι

Φεβ 27, 2012   //   by alexaTEO   //   Πως εφαρμόζεται το Reiki  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πως εφαρμόζεται το ρέικι

Το ρέικι γίνεται κυρίως με το άγγιγμα των χεριών σε συγκεκριμένες θέσεις πάνω στο σώμα από το κεφάλι ως τα πέλματα, καλύπτοντας όλα τα κύρια όργανα και τα ενεργειακά κέντρα. Με αυτόν τον τρόπο μεταδίδεται η ζωτική ενέργεια η οποία οδηγεί σε σωματική, νοητική και πνευματική χαλάρωση και ισορροπία. Ρέικι μπορεί να δώσει κανείς στον εαυτό του σαν  αυτοθεραπεία ή  σε κάποιο άλλο άτομο (αλλοθεραπεία).

Το ρέικι είναι πολύ αποτελεσματικό.  Η ζωτική ενέργεια ρέει στο σώμα εκεί ακριβώς που την χρειάζεται προσφέροντας  γαλήνη και ξεκούραση. Βοηθά στην αντιμετώπιση του πόνου, σε χρόνιες φοβίες,  σε περιόδους θλίψης, αρνητικές ψυχολογικές καταστάσεις και σωματικές ασθένειες και γενικότερα στην αποτοξίνωση σωματική και νοητική.
Το ρέικι διδάσκεται μόνο μέσα από σεμινάρια στα οποία λαμβάνει κανείς τις μυήσεις ή συντονισμούς  που συνδέουν το άτομο με την καθαρή συμπαντική ενέργεια.

Οι μυήσεις αυτές γίνονται μόνο από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο και μυημένο δάσκαλο του ρέικι.


Σημαντικό: Κανένα ενεργειακό σύστημα θεραπείας δεν  αντικαθιστά την ιατρική συμβουλή και την ιατρική περίθαλψη. Είναι πάντα ένα μέσο για να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και τις αιτίες που μας οδηγούν σε ασθένειες του φυσικού σώματος.

Ο πόνος που νιώθουμε στο φυσικό μας σώμα προέρχεται τις περισσότερες φορές από αρνητικές σκέψεις, εντάσεις και το άγχος. Το Ρέικι μας βοηθά να καθαρίσουμε το ενεργειακό μας πεδίο  από αυτές τις αρνητικές επιρροές και να ζήσουμε με ηρεμία και αγάπη.
Αν παίρνουμε φαρμακευτική αγωγή, ΔΕΝ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΜΕ!
Με το Ρέικι μπορούμε να την ενισχύσουμε και να κάνουμε τη δράση της περισσότερο αποτελεσματική και να εξουδετερώσουμε τις τυχόν παρενέργειές της.    

 

Διπλώματα και Γενεαλογίες

Φεβ 19, 2012   //   by alexaTEO   //   Διπλώματα και Γενεαλογίες  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διπλώματα και Γενεαλογίες

Γενεαλογία Reiki

Στην γενεαλογία περιλαμβάνονται Δάσκαλοι οι οποίοι έχουν δώσει στον εκπαιδευόμενο τον συντονισμό Reiki Μάστερ προσωπικά και από κοντά, έχουν διδάξει τους συντονισμούς Reiki για όλους τους βαθμούς, έχουν εκπαιδεύσει και έχουν δώσει την άδεια διδασκαλίας προς άλλους.
Η γενεαλογία ενός δασκάλου Reiki αποδεικνύει την αυθεντικότητα του Reiki που διδάσκει.  

Η γραμμή καταγωγής που οδηγεί στον ιδρυτή Δάσκαλο Ουσούι, μεταφέρει στον σημερινό εκπαιδευόμενο την πνευματική δύναμη του Reiki και την ευλογία του ιδρυτή του.
Για να διατηρηθεί αυθεντική η παράδοση του Reiki, ο κάθε δάσκαλος Reiki αναλαμβάνει την ευθύνη να μεταβιβάζει το Reiki αυθεντικά, χωρίς να το παραλλάζει και χωρίς να το αναμιγνύει με άλλες μεθόδους, έτσι ώστε να διατηρήσει αγνή την πνευματική παράδοση του Reiki μέσα στο χρόνο.  

Σήμερα στη Δύση υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν δάσκαλοι Reiki και δεν έχουν γενεαλογία Reiki. Ο κάθε εκπαιδευόμενος οφείλει να ελέγξει την γενεαλογία του δασκάλου πριν αποφασίσει να πάρει συντονισμούς και εκπαίδευση από αυτόν. Στην περίπτωση που κάποιος ανακαλύψει ότι έχει πάρει Reiki από δάσκαλο χωρίς γενεαλογία, τότε είναι αναγκαίο να ξαναπάρει τους συντονισμούς και εκπαίδευση από δάσκαλο Reiki που έχει αποδεδειγμένη γενεαλογία.

Reiki

Φεβ 3, 2012   //   by alexaTEO   //   Reiki  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Reiki

Τι είναι το Reiki.


  
 Το ρέικι είναι μια τεχνική διεύρυνσης και εναρμόνισης του ατόμου με την κοσμική  ενέργεια.
Από τη στιγμή που κάποιος γίνει κανάλι του ρέικι, η ενέργεια  αυτή ρέει μέσα από τα χέρια του και μπορεί να την κατευθύνει στον εαυτό του και σε άλλους.
Στην Ιαπωνική γλώσσα ρέικι σημαίνει συμπαντική ζωτική ενέργεια, η ενέργεια που υπάρχει σε κάθε μορφή ζωής.
Το ρέικι είναι ένα πλήρες σύστημα αυτοθεραπείας, που προάγει την υγεία σε όλα τα επίπεδα.
 
 

Τι σημαίνει Reiki.


 
Η λέξη Reiki σημαίνει «πνευματική ενέργεια», είναι ιαπωνική και αποτελείται από δύο ιαπωνικά ιδεογράμματα το Rei και το Κι.
   Rei σημαίνει πνεύμα
    Ki σημαίνει αέρας, ατμός και ερμηνεύεται ως ενέργεια.
Η λέξη Usui   είναι το όνομα του ιδρυτή.
H λέξη Ryoho  αποτελείται και αυτό από δύο ιδεογράμματα:
療    Ryο σημαίνει ίαση, θεραπεία, αγωγή
    Ηο σημαίνει μέθοδος, σύστημα, τεχνική
Ryoho σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει   «Η Μέθοδος Ίασης με Πνευματική Ενέργεια του Usui».

 

Σύνδεσμοι